Nové webové stránky

20. srpna 2009 v 23:15 | Petra Ratajová |  Nové webové stránky
Firma Look- Angličtina pro Tebe oznamuje, že došlo ke spuštění nových webových stránek! Nový web si můžete prohlédnout ZDE. Zároveň prosíme o omluvení některých nedostatků, jelikož stránky jsou v rekonstrukci.
Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu na nových stránkách!
 

výuka během letních prázdnin

10. května 2009 v 22:09 | Petra Ratajová
zdravím všechny studenty,
pokračování výuky během léta - intenzivní kurzy podle domluvy
individuální výuka - domluva

podrobnosti projednejte s lektorem,

zdraví Petra

aktuální ceny od 1.1. 2009

25. března 2009 v 12:06 | Petra Ratajová
student ve skupině .................max 8 studentů...................150,- Kč za 90 min, platba předem na semestr

student jednotlivec..................one to one...........................400,- Kč za 90 min, platba předem na určitý domluvený počet hodin , časová návaznost hodin

student jednotlivec..................One to one...........................55O,- Kč za 90 min, platba po měsíci výuky, hodiny bez časové návaznosti, podle možnosti studenta

student jednotlivec..................One to one...........................300,- Kč za 60 min , jen konzulatce, doučování


intenzivní kurzy během léta.........max 8 studentů.................175,- kč za 60min, 4 hodiny denně po dobu 10 dnů, platba předem
 


Ceník 2009

25. března 2009 v 11:54 | Petra Ratajová
student ve skupině .................max 8 studentů...................150,- Kč za 90 min, platba předem na semestr

student jednotlivec..................one to one...........................400,- Kč za 90 min, platba předem na určitý domluvený počet hodin , časová návaznost hodin

student jednotlivec..................One to one...........................55O,- Kč za 90 min, platba po měsíci výuky, hodiny bez časové návaznosti, podle možnosti studenta

student jednotlivec..................One to one...........................300,- Kč za 60 min , jen konzulatce, doučování

verbs - slovesa

26. února 2009 v 16:02 | Petra Ratajová

citoslovce

26. února 2009 v 15:59 | Petra Ratajová

příslovce,have a look

26. února 2009 v 15:57 | Petra Ratajová


wallace and gromit

6. února 2009 v 10:34 | Petra Ratajová
Milí studenti, už jste slyšeli o animované sérii britského seriálu Wallace and Gromit? Zkuste se podívat na ukázku. Myslím, že se Vám bude líbit!
http://video.google.com/videoplay?docid=877124040670507488 shopper, úsměvné, jak zařítit nakupování
http://video.google.com/videoplay?docid=6848133224994784479&hl=cs - soccamatic, jak tréhovat fotbálek
http://video.google.com/videoplay?docid=-5701674047681354833&hl=cs turbo dinner

nejúsměvnější díl vybere sami
zkuste se podívat na Wrong trousers

http://www.guba.com/watch/3000044864

úrovně a předpoklady studentů podle SER

6. února 2009 v 10:22 | Petra Ratajová
Začátečník A1 Rozumí známým výrazům z každodenního života a základním frázím zaměřeným na uspokojování konkrétních potřeb a umí je také používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jiné osobě otázky například o tom, kde žije, o lidech, které zná, a o věcech, které má, a sám na podobné otázky také odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit za předpokladu, že druhá osoba mluví pomalu a zřetelně a je připravena pomoci. A2 Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. velmi základní osobní a rodinné informace, nakupování, místopis, zaměstnání). Může komunikovat při jednoduchých a rutinních úkolech, které vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných záležitostech. Umí s pomocí jednoduchých výrazů popsat aspekty svého vzdělání, bezprostřední okolí a bezprostřední potřeby. Středně pokročilý uživatel B1 Rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování v oblasti, kde se mluví daným jazykem. Píše jednoduché souvislé texty o dobře známých tématech nebo o tématech, která ho zajímají. Umí popsat zážitky a události, sny, naděje a ambice a stručně zdůvodnit a vysvětlit své názory a plány. B2 Rozumí hlavním myšlenkám složitých textů pojednávajících jak o konkrétních, tak o abstraktních tématech, včetně odborných diskusí ve svém oboru. Dokáže konverzovat s určitou mírou plynulostí a spontánnosti, která umožňuje běžné rozhovory s rodilými mluvčími bez napětí pro některou ze stran. Píše jasně podrobné texty o řadě různých témat a vysvětluje svůj názor na aktuální problémy a uvádí výhody a nevýhody různých možností. Vyspělý uživatel C1 Rozumí řadě různých náročných a delších textů a rozeznává jejich skrytý význam. Vyjadřuje se plynně a spontánně bez příliš zřejmého hledání slov. Užívá jazyk flexibilně a efektivně pro společenské, studijní a profesní účely. Píše jasné, dobře strukturované podrobné texty o složitých tématech, přičemž používá různé nástroje pro uspořádání, členění a soudržnost svého pojednání. C2 Rozumí bez námahy téměř všemu, co slyší nebo čte. Umí shromažďovat informace z různých ústních a písemných zdrojů a tyto informace znovu uspořádat do souvislého celku. Umí se vyjadřovat spontánně, velmi plynně a přesně, rozlišuje jemné významové odstíny i ve složitějších situacích.

Kam dál